www.tonzradomsko.republika.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Wydawnictwa


Antoni Sztajno   -  "Z dziejów genezy i rozwoju  Radomska w okresie od   XI/XII do  XVI wieku"     
                                                                                                                         
Praca magisterska napisana na Seminarium Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof.dr. Stefana Krakowskiego - 1976/1977

Wydawca:          Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział                            w Radomsku
Redaktor:           Kazimierz Cygan
Fotografie:         Piotr Martela, Muzeum Regiionalne w Radomsku
Korekta:             Matylda Kaszyńska, Zofia Gzik, Jadwiga Cygan
Druk i oprawa:  TYPOGRAF Piotrków Trybunalski
ISBN:                  83-912731-2-1
Rok wydania:     2003         Ewa Szlegier  -  "Region radomszczański w Polsce                            piastowskiej"

Wydawca:         Towarzystwo Opieki nad                           Zabytkami Oddział w Radomsku
Redaktor:          Janusz Kamiński
Fotografie:         Piotr Martela
Korekta:            Jolanta Kamińska, Małgorzata Sobieraj
Druk i oprawa:   Drukarnia Braci Kamińskich sp.j. Radomsko
ISBN:                  83-912731-1-3
Rok wydania:     2002     Anna Pichit   -  "Powiat radomszczański za panowania                          Andegawenów i pierwszych Jagiellonów"

Redaktor:         Janusz Kamiński
Skład:                Drukarnia Braci Kamińskich s.c. Grzegorz                           Kaczmarczyk, Zbigniew Kosela
Korekta:            Jolanta Kamińska
Druk i oprawa:  Drukarnia Braci Kamińskich s.c.
ISBN:                 83-912731-0-5
Rok wydania:    2000Izabela Iwanowicz   -  "Stan sanitarny Radomska w latach                                               1918 - 1939"

Praca magisterska pisana na seminarium historii Polski XIX i XX wieku w InstytucieHistorii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Szweda -  1995

Wydawca:         Towarzystwo pieki nad Zabytkami Oddział w                           Radomsku
Redaktor:          Kazimierz Cygan
Fotografie:        Piotr Martela, Muzeum Regionalne w                                                       
Korekta:            Matylda Kaszyńska, Zofia Gzik, Jadwiga Cygan
Druk i oprawa:  RC Piotrków Trybunalski
ISBN:                 83-912731-2-1
Rok wydania:    2005Jolanta Wojarska   -  "Powstanie i rozwój przemysłu                  radomszczańskiego do I wojny światowej"

Praca magisterska napisana na seminarium w Ktedrze Najnowszej Historii Polski Uniwersytetu Łódzkiego
pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Badziaka - 1992

Wydawca:         Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddzial w Radomsku
Redaktor:          Kazimierz Cygan
Fotografie:        Muzeum Regionalne w Radomsku
Korekta:            Ryszard Banaszkiewicz
Druk i oprawa:  RC Piotrków Trybunalski
ISBN:                 83-912731-2-1
Rok wydania:    2006Barbara Mosińska  -  "Oświata w pracach samorządu                   w okresie międzywojennym w Radomsku"

Praca magisterska napisana w 1999 roku w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim pod kierownictwem dr. Jerzego Wojciechowskiego

Wydawca:           Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w                             Radomsku
Redaktor:            Radosław Cygan
Druk i oprawa:     RC Piotrków Trybunalski
ISBN:                    83-912731-2-1
Rok wydania:      2008

Sponsorzy:          Bank Spółdzielczy w Radomsku

Wydanie sfinansowane w znacznej części przez Urząd Miasta RadomskaTomasz Kuźnicki   -  "Z dziejów młynarstwa Radomska                                   i regionu"

Wydawca:          Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział                            w Radomsku
Redaktor:           Radosław Cygan
Fotografie:         Tomasz Kuźnicki; Muzeum Regionalne                             im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku;
                            zbiory  prywatne
Korekta:             Tomasz Kuźnicki
ISBN:                  978-83-912731-4-2
Druk i oprawa:   RCPiotrków Trybunalski
Rok wydania:     2009Jolanta  Dąbek     -   "Dzieje Radomska w okresie                                    II Rzeczypospolitej"

Praca magisterska napisana pod kierownictwem księdza prof. dr. hab. Jana Związka

Wydawca:              Towarzystwo Opieki nad zabytkami Oddział                                 w Radomsku
Redakcja techn.     Jarosław Leszczuk
Korekta:                  Ryszard Banaszkiewicz
ISBN:                      978-83-912731-5-9
Skład i druk:           Drukarnia Usługowa "GryF" w Częstochowie
Rok wydania:          2010

Wydawnictwo współfinansowane przez Urząd Miasta Radomska, ESBANK w Radomsku, Gazetę Radomszczańską oraz Fundację Inicjatyw KulturalnychAgata Kosowska    -  "Dzieje Radomska w okresie Drugiej                                    Wojny Światowej"

Praca magisterska pisana na seminarium w Instytucie Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pod kierownictwem naukowym ks. prof. dr. hab. Jana Związka

Wydawca:                    Towarzystwo Opieki nad Zabytkami                                      Oddział w Radomsku
Redakcja techn.           Jarosław Leszczuk
Korekta:                       Ryszard Banaszkiewicz
Skład i druk:                 Drukarnia Usługowa "Gryf" w Częstochowie
ISBN:                            978-83-912731-6-6
Rok wydania:               2011

Wydawnictwo współfinansowane przez Urząd Miasta Radomsko, ESBANK Radomsko, Gazetę Radomszczańską i Fundację Inicjatyw KulturalnychZofia Gzik      -    "Stary Cmentarz w Radomsku"

Wydawca:            Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział                               w Radomsku
Zdjęcia:                 Jacek Kaszyński
Korekta:                Matylda Kaszyńska
Redakcja techn.   Jarosław Leszczuk
ISBN:                     978-83-912731-7-3
Skład i druk:         Drukarnia Usługowa "GryF" w Częstochowie

Wydawnictwo współfinansowane przez Urząd Miasta Radomsko.

Pozostali sponsorzy:
- ESBANK Radomsko
- Firma Walas
- Firma ABC Podłogi
- Gazeta Radomszczańska
- FIK


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego