www.tonzradomsko.republika.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Wydarzenia 2012

14 marca 2012 r. na 22 sesji Rady Miasta Radomska, na wniosek Fundacji Inicjatyw Kulturalnych, radni miejscy przyznali  dziewięciu osobom, szczególnie zasłużonym na polu radomszczańskiej kultury Medal Miasta Radomska.
Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że jedną z wyróżnionych została Pani  Zofia Gzik – Prezes Radomszczańskiego Oddziału Opieki nad Zabytkami.
Pozostałe osoby to: Barbara Chutkiewicz, Jadwiga Czugajewska, Irena Dymka, Felicja Sadek, Danuta Zawadzka, Marian Dymka, Marek Koper i Jakub Lechowski.

 

14 kwietnia 2012 roku wmurowaliśmy w Lapidarium tablicę, ufundowaną przez nasz Oddział, poświęconą hrabiemu de Hothy, najmłodszemu bratu Miklosa de Horthy – Regenta Węgier.
Na początku wojny, w 1914 roku, oddział, którym dowodził hrabia porucznik Szaboles de Horthy, znalazł się w okolicach Pławna. Tu zaatakowany przez Kozaków, został doszczętnie rozbity. Ciężko rannego hrabiego przewieziono do szpitala w Radomsku, gdzie w wyniku odniesionych ran zmarł.
25 października 1927 roku zwłoki hrabiego ekshumowano i z pełnymi honorami przetransportowano na stację kolejową w Radomsku, a stąd pociągiem na Węgry.


W dniach od 12.08 do 15.09.2012 roku w Galerii Miejskiego Domu Kultury mogliśmy oglądać, już poraz kolejny, wystawę prac naszego uzdolnionego kolegi Tomasza Kuźnickiego. Tym razem był to cykl rysunków, powstałych w latach 1996 – 2012, przedstawiających zapomniane i niszczejące zabytki miasta.


Poprzednie wystawy Tomasza Kuźnickiego to:

- „Surrealizm tu i teraz"                                                          -  w  2001 roku

- „Architektura wiejska i pejzaż ziemi radomszczańskiej"  -  w 2010 roku
Jest również autorem książki wydanej  przez TOnZ w 2009 roku „Z dziejów młynarstwa Radomska
i regionu" oraz przewodnika wydanego w 2010 roku przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych „Śladami dawnych młynów Radomska i okolic”
Za swą działalnosć społeczną i artystyczną został wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrna odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.

W dniu 1 listopada 2012 roku nasze Towarzystwo przeprowadziło, na Starym Cmentarzu, pierwszą kwestę na odnowę grobów znajdujących się  pod naszą opieką. Zebrano 6.006,56 PLN. Kwota ta zostanie przeznaczona na odrestaurowanie nagrobka Kaziutka Waleckiego – zniszczonej figurki klęczącego aniołka.
W kweście brali udział członkowie Towarzystwa , jak również znane postaci życia kulturalnego, politycznego i społecznego naszego miasta. Serdeczne podziękowania za udział w naszym przedsięwzięciu składamy: Pani Prezydent Annie Milczanowskiej, posłance na Sejm RP  pani Elżbiecie Radziszewskiej, pani wiceprezydent Wioletcie Pal, pani Sybilli Benkowskiej, dyrektorowi Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku panu  Krzysztofowi Zygmie, dyrektorowi NTL panu Danielowi Łuszczynowi, panu Sławomirowi Kosmali, panu dr Jakowi Kowalewskiemu i panu Tadeuszowi Olczykowi.
Również gorące podziękowania dla członków Towarzystwa: Zofii Gzik, Emilii Leśniewskiej, Elizy Mielczarek, Marii Jankowskiej, Agnieszki Kuligowskiej, Ireny Woch, Felicji  Nowickiej  - Bojdo, Władysława Wrońskiego, Jana Przepiórkowskiego, Tomasza Kuźnickiego, Jacka Kasińskiego.
Dziękujemy również wszystkim radomszczanom, którzy wsparli naszą  zbiórkę. Mamy nadzieję, że na  przyszły rok zainteresowanie radomszczan odnowieniem zabytkowych grobów na Starym Cmentarzu będzie jeszcze większe.
Gdyby ktoś chciał wspomóc naszą działalność, nie czekając na kolejna kwestę, może dokonać wpłaty na nasze konto w ESBANKU:  28 89890 0009 2007 0037 5876 0002

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego